Spreekuren


Assistente

Als u de doktersassistente aan de telefoon spreekt voor het maken van een afspraak, zal zij vragen uw klachten nader te specificeren. Dit doet zij om een goed beeld te krijgen van wanneer en door wie u in welke tijd gezien dient te worden.

Het kan ook zo zijn dat de doktersassistente u zelfstandig verder kan helpen door het geven van adviezen bij veel voorkomende klachten. De doktersassistente is hiervoor opgeleid en heeft instructies gekregen van de huisarts. Net als de huisarts heeft de doktersassistente een beroepsgeheim.

Voor een groot aantal medische handelingen, al dan niet op indicatie, kunt u bij de doktersassistente terecht. Maakt u hiervoor svp eerst een afspraak:

 • Bloeddruk meten
 • Bloedprikken
 • BVO Cervix (bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker)
 • Compressief zwachtelen
 • Doppler-meting
 • ECG (hartfilmpje)
 • Gehoortest
 • Glucose meten
 • Hechtingen verwijderen
 • Huidpriktest (allergietest)
 • Injecties
 • Oren uitspuiten
 • Urine controleren
 • Wondverzorging
 • Wratten aanstippen