Spreekuren


Praktijkondersteuner

Praktijkondersteuner somatiek

De praktijkondersteuner somatiek (POH-somatiek) houdt zich bezig met de zorg voor specifieke groepen patiënten, veelal chronische zorg. Te denken valt bijvoorbeeld aan patiënten met diabetes type 2, hart-en vaatziekten, astma of COPD. Door middel van intensieve controles, goede begeleiding en adviezen op maat, houdt de praktijkondersteuner goed overzicht over al deze patiëntengroepen. De praktijkondersteuner somatiek draait deze spreekuren zelfstandig, echter heeft frequent overleg met de huisarts. Deze intensieve samenwerking levert een betere kwaliteit van zorg op.

Praktijkondersteuner ouderenzorg

Door de vergrijzing neemt ook het aantal kwetsbare ouderen toe. Mensen blijven langer thuis wonen, waardoor hulp van buitenaf vaak onvermijdelijk wordt. Tevens lijden ouderen vaak aan meerdere aandoeningen tegelijk, waardoor zorg soms complex kan zijn.

De praktijkondersteuner ouderenzorg (POH-ouderenzorg) speelt een belangrijke rol in met name het in kaart brengen van de zorgbehoefte van deze groep mensen. Daarbij heeft zij vaak een coördinerende functie om de samenwerking met verschillend disciplines in goede banen te leiden.

Praktijkondersteuner GGZ

Als u psychische klachten heeft, bespreekt u die eerst met uw huisarts. Daarna kan de huisarts aan de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) vragen om u verder te helpen. Bijvoorbeeld met de verheldering van uw problemen en met een kortdurende behandeling. De POH-GGZ bespreekt regelmatig met de huisarts hoe het gaat.

Net als de huisarts heeft de praktijkondersteuner GGZ beroepsgeheim.