Spoed


Spoedgevallen


Bij acuut levensgevaar: bel altijd 112
Bij andere noodgevallen: bel naar de praktijk op
046-4491255 en kies in het keuzemenu voor optie 1