Praktijkinformatie


Over ons

Sinds 1 juli 2013 zijn wij als Huisartsenpraktijk Reinoud gevestigd in het Medisch Centrum Susteren.

Wij werken in een team van vier huisartsen, een huisarts in opleiding, een praktijkmanager, zeven doktersassistentes en vijf praktijkondersteuners (waarvan twee POH-somatiek en ouderenzorg en drie POH-(J)GGZ). Gelegen in Susteren bedienen wij uiteraard patiënten uit Susteren zelf, maar ook uit de naaste omgeving, zoals Roosteren, Dieteren en Nieuwstadt.

Onze missie

Onze missie omhelst datgene dat de praktijk naar buiten wilt dragen. Waar staat huisartsenpraktijk Reinoud voor? Wat is onze identiteit, wat zijn onze waarden, intenties en ambities?

De missie van onze praktijk is de volgende: ‘Als praktijk staan we voor deskundigheid, efficiëntie en klantgerichtheid. Belangrijk is heldere communicatie, met aandacht voor de patiënt en elkaar.
De patiënt voelt zich gezien, gehoord en wordt vriendelijk en professioneel bejegend.
De basis vormt een plezierige werkomgeving waarin collegialiteit, rust en eenieders gezondheid voorop staan.'

Onze visie

Onze visie geeft een algemene voorstelling van de toekomst van de huisartsenpraktijk Reinoud. Waar gaan we voor? Wat is onze toekomstdroom? Concrete activiteiten voortvloeiend uit de praktijkvisie zijn belangrijke stappen. In de dagelijkse praktijk proberen we ons werk zoveel mogelijk te doen in dienst van onze praktijkvisie.

‘De komende jaren investeren we in efficiënter en meer klantgericht werken. Deskundigheidsbevordering blijft ons streven. We gaan verder werken aan het creëren van een rustige en prettige werkomgeving.'

Ons zorgaanbod

Huisartsenpraktijk Reinoud beschikt over een uitgebreid regulier zorgaanbod met aandacht voor chronische ziekten zoals diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten, ouderenproblematiek en longziekten. Verder hebben we een zeer breed aanbod in geestelijke gezondheidszorg, voor jong èn oud.
Ons zorgaanbod blijft in beweging en zal waar nodig worden aangepast aan de behoefte aan zorg.

Nederlands Huisartsen Genootschap

Huisartsenpraktijk Reinoud is geaccrediteerd door NHG sinds 2009.

Als NHG-geaccrediteerde praktijk en opleidingspraktijk zijn wij voortdurend en aantoonbaar bezig met het verbeteren van onszelf en leren we elke dag bij.

Het NHG-certificaat is enkel van toepassing op reguliere zorg.