Praktijkinformatie


Klachtenregeling

Heeft u onverhoopt een klacht over ons? Uiteraard betreuren wij dit en willen wij graag samen met u hiervoor een passende oplossing vinden. Daarom is het belangrijk dat u uw ontevredenheid aan ons uit. U kunt dit mondeling kenbaar maken aan de assistente, maar ook via het klachtenformulier dat u bij de assistente kunt opvragen. Eén van de huisartsen en/of de praktijkmanager neemt uw klacht dan in behandeling.
Als uw klacht niet helemaal duidelijk is zal één van de betreffende medewerkers u bellen ter verheldering. Daarna geven we telefonisch of schriftelijk een reactie op uw klacht.

We streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden.

Bent u hierna nog niet tevreden? Dan kunt u zicht wenden tot Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (www.skge.nl), de onafhankelijke klachtencommissie waarbij onze praktijk is aangesloten.

Privacy

Om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan heeft Huisartsenpraktijk Reinoud de maatregelen die we hiervoor hebben genomen vastgelegd in het “privacyreglement”. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens die in een bestand zijn of worden opgenomen en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 in werking is getreden.

U kunt zich bij de assistente melden als u het privacyreglement wil inzien. Ook kunt u het privacyreglement downloaden via onderstaande knop.

Download privacyreglement

Aanvraagformulier

Als patiënt heeft u het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanvullen, corrigeren, verwijderen of af te schermen. Verder mag u bezwaar maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens.

Via onderstaande knop kunt u het hiervoor benodigde aanvraagformulier downloaden.

Wij vragen u het aanvraagformulier zelf langs te brengen bij de praktijk en uw legitimatiebewijs mee te nemen zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren.

Download wijzigingsformulier medische gegevens