Praktijkinformatie


Inschrijven in de praktijk

Als u zich wil inschrijven in onze praktijk, belt of mailt u dan de assistente. Zij zal u mogelijk een aantal aanvullende vragen stellen.
Ter voorbereiding kunt u hieronder alvast een inschrijfformulier downloaden en invullen.

Download inschrijfformulier


Uitschrijven uit de praktijk

Mocht u zich in geval van verhuizing of anderszins willen uitschrijven als patiënt, dan is dat uiteraard mogelijk.
In dat geval verzoeken wij u ons uitschrijfformulier te downloaden of dit te vragen aan de balie bij de assistente.

Het is vervolgens de bedoeling dat u het formulier volledig invult, ondertekent en inlevert bij de assistente of retourneert per e-mail.

Als u akkoord bent met het verzenden van uw gegevens zullen wij uw medisch dossier, meestal digitaal, aanbieden aan uw nieuwe huisarts.

Let op, wij kunnen uw uitschrijving alleen in behandeling nemen als wij in het bezit zijn van een volledig ingevuld en ondertekend uitschrijfformulier.

Download uitschrijfformulier