Praktijkinformatie


Inschrijven in de praktijk

U kunt zich in onze praktijk inschrijven als nieuwe patiënt als u woonachtig bent in Susteren, Dieteren, Roosteren of Nieuwstadt. Neemt u even contact op met de assistente per telefoon of e-mail svp.
In sommige gevallen vinden wij het beter als er vooraf aan de inschrijving eerst een kennismakingsgesprek plaats vindt. De assistente kan u hier meer over vertellen.

Download inschrijfformulier


Uitschrijven uit de praktijk

Mocht u zich in geval van verhuizing of anderszins willen uitschrijven als patiënt, dan is dat uiteraard mogelijk.
In dat geval verzoeken wij u ons uitschrijfformulier te downloaden of dit te vragen aan de balie bij de assistente.

Het is vervolgens de bedoeling dat u het formulier volledig invult, ondertekent en inlevert bij de assistente of retourneert per e-mail.

Als u akkoord bent met het verzenden van uw gegevens zullen wij uw medisch dossier, meestal digitaal, aanbieden aan uw nieuwe huisarts.

Let op, wij kunnen uw uitschrijving alleen in behandeling nemen als wij in het bezit zijn van een volledig ingevuld en ondertekend uitschrijfformulier.

Download uitschrijfformulier