Verspreiding jodiumtabletten

Carlijn RubensGeen categorie

In oktober ontvangen ongeveer 1,2 miljoen huishoudens in Nederland per post een doosje jodiumtabletten. De distributie van jodiumtabletten is één van de maatregelen die de rijksoverheid treft in de voorbereiding op een kernongeval.

In een zone van 20 km rondom een kerncentrale zijn mensen tot en met 40 jaar en zwangere vrouwen de doelgroep voor jodiumtabletten. In een zone van 100 km zijn dat mensen tot en met 18 jaar en zwangere vrouwen. Ons werkgebied (gemeente Echt-Susteren) bevindt zich in deze laatste zone.
De week voorafgaand aan de verspreiding van jodiumtabletten kondigt VWS deze via huis-aan-huisbladen en online media aan. De verstuurde doosjes jodiumtabletten bevatten verder een brochure met een toelichting.

Meer informatie hierover is te lezen op: www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl