Samenwerking huisartsen Susteren-Nieuwstadt tegen corona virus

Carlijn RubensGeen categorie

Om verspreiding en besmetting van het Corona virus te beperken gaan we met ingang van donderdag 19 maart de patiëntstromen scheiden. Het is een samenwerkingsverband van de huisartsen van Susteren en Nieuwstadt, voor alle ingeschreven patiënten. Alle patiënten met keelpijn, verkoudheidsklachten of hoesten die na telefonisch contact met de EIGEN huisartsenpraktijk een beoordeling door een huisarts nodig blijken te hebben worden op een afgesproken tijdstip gezien in een externe praktijkunit naast Huisartsenpraktijk Reinoud. De huisartsen van Susteren en Nieuwstadt zullen op toerbeurt een huisarts afvaardigen in de externe praktijkunit om zorg te leveren. Het is dus mogelijk dat u door een andere huisarts wordt behandeld dan uw eigen huisarts. In tegenstelling tot enkele geruchten die de ronde gaan: er zal geen patiënt onderzoek plaatsvinden in de buitenlucht of tent. Spoedeisende zorg van andere aard, bij patiënten ZONDER luchtwegklachten, wordt in de eigen huisartsenpraktijk geleverd.

Planbare en niet spoedeisende zorg wordt voorlopig nog steeds in zijn geheel uitgesteld.

Herhaling informatie corona virus:

Bent u neusverkouden, of heeft u keelklachten en/of milde hoestklachten: Blijf thuis en mijd sociale contacten in elk geval totdat uw klachten minimaal 24 uur verdwenen zijn. U hoeft GEEN contact met de huisarts op te nemen, ongeacht of er contact is geweest met een corona besmette patiënt en ongeacht of u in een risicogebied bent geweest.

Het corona virus geeft doorgaans verkoudheidsklachten met enkele dagen koorts en is voorbijgaand. Er wordt in de bevolking niet meer getest op het corona virus.

Wanneer dient u WEL contact met de huisarts te leggen:
Allereerst belangrijk: kom NIET naar de huisartsenpraktijk, maar leg het contact telefonisch.

Neemt contact op als u verschijnselen heeft die kunnen duiden op een ernstiger verloop (hoesten met kortademigheid, hoge koorts >38,5 graden celcius).

Als u bekend bent met longziekten (COPD/astma), immunosupressiva gebruikt (bijvoorbeeld prednisolon, methotrexaat, Humira, infliximab) of chemotherapie ondergaat, is laagdrempelig overleg met de huisartsenpraktijk geadviseerd.

De huisartsenpraktijk zal telefonisch inschatten of een huisartsencontact noodzakelijk is, waar mogelijk en veilig zal arts-patiënt contact worden vermeden.