Noodzakelijke huisartsenzorg

Carlijn RubensGeen categorie

De zorg die we leveren is anders dan voor de corona maatregelen. Planbare zorg wordt, zoals eerder gemeld, uitgesteld. De praktijk is en blijft echter geopend voor uw urgente vragen die niet direct corona gerelateerd zijn.

Conform de berichtgeving in de landelijke media, luidt dan ook ons advies om noodzakelijke zorg niet uit te stellen. Als u twijfelt of u spoedeisende klachten heeft of klachten die binnen korte tijd beoordeeld dienen te worden, neem dan TELEFONISCH contact met ons op.

Kom NIET naar de huisartsenpraktijk. Fysiek is de praktijk gesloten.

Met de assistente en/of in overleg met de huisarts, kijken we naar een passend hulpaanbod. Indien nodig, plannen we een afspraak op het spreekuur, dit in veilige omstandigheden. Deze tijd leert ons echter ook dat op afstand (telefonisch, e-mailconsult, video- of fotoconsult) veel mogelijk is.

Kortom, twijfelt u over uw klachten, neem dan TELEFONISCH contact met ons op voor een hulpaanbod. Houd hierbij rekening met langere wachttijden aan de telefoon.