Informatie Corona virus

Carlijn RubensGeen categorie


Bent u neusverkouden, of heeft u keelklachten en/of milde hoestklachten: Blijf thuis en mijd sociale contacten in elk geval totdat uw klachten minimaal 24 uur verdwenen zijn. U hoeft GEEN contact met de huisarts op te nemen, ongeacht of er contact is geweest met een corona besmette patiënt en ongeacht of u in een risicogebied bent geweest.
Het corona virus geeft doorgaans verkoudheidsklachten met enkele dagen koorts en is voorbijgaand.

Wanneer dient u WEL contact met de huisarts te leggen:
Allereerst belangrijk: kom NIET naar de huisartsenpraktijk, maar leg het contact telefonisch.

Neemt contact op als u verschijnselen heeft die kunnen duiden op een ernstiger verloop (hoesten met kortademigheid, hoge koorts >38,5 graden celcius).

Als u bekend bent met longziekten (COPD/astma), immunosupressiva gebruikt (bijvoorbeeld prednisolon, methotrexaat, Humira, infliximab) of chemotherapie ondergaat, is laagdrempelig overleg met de huisartsenpraktijk geadviseerd.

De huisartsenpraktijk zal telefonisch inschatten of een huisartsencontact noodzakelijk is, waar mogelijk en veilig zal arts-patiënt contact worden vermeden.