Griepepidemie na vijftien weken voorbij

Carlijn Rubensnieuws

De griepepidemie die sinds eind november in Nederland heerste, is voorbij. Onderzoeksinstituut Nivel meldt dat het aantal nieuwe geregistreerde griepgevallen de laatste weken dusdanig is gedaald, dat van een griepgolf geen sprake meer is.

Er is sprake van een epidemie wanneer meer dan 51 op de 100.000 mensen zich met griepklachten meldt bij de huisarts. In de week van 6 maart waren het er nog 60 op de 100.000, maar de afgelopen twee weken waren het er minder dan 40. Het Nivel benadrukt dat de griep daarmee nog niet is verdwenen.

De griepepidemie trof dit jaar vooral 65-plussers en heeft vijftien weken geduurd. Dat is volgens het Nivel relatief lang; in de laatste twintig jaar was de duur van de jaarlijkse griepgolf gemiddeld negen weken. Twee winters geleden werd juist nog een record gevestigd, met 21 weken.

Bron: www.nos.nl (28-03-2017)