Echo’s in de huisartsenpraktijk

Carlijn Rubensnieuws

Dokter Tummers is per juni 2024 geregistreerd in het CHBB (College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden) als kaderhuisarts urogynaecologie. Dat wil zeggen dat zij zich middels een tweejarige opleiding heeft gespecialiseerd in urogynaecologische klachten en ziektebeelden, zoals bijvoorbeeld menstruatieklachten, anticonceptie, bekkenbodemproblematiek, menopauze en mictieklachten.

Tevens is dokter Tummers sinds medio 2023 gespecialiseerd en geregistreerd als huisarts in de echografie. Zowel eigen patiënten als patiënten die zijn ingeschreven bij een huisarts elders (in dat geval wel graag middels verwijzing via ZorgDomein), kunnen voor een gynaecologische echo in onze praktijk terecht.

Let wel, voor zwangerschapsecho’s verwijzen wij u graag door naar een verloskundige.

Echografie door de huisarts valt onder huisartsenzorg en wordt zodoende vergoed uit de basisverzekering. Dit gaat dus ook niet ten koste van uw eigen risico.